Arvot

Arvomme eivät ole meille vain sanoja paperilla, vaan osa kulttuuriamme ja tapaamme toimia.

 

Vastuunkantaja - Kannamme aina vastuumme, ja usein oman tonttimme ylikin. Vastuu ulottuu projektien yli myös ympäröivään maailmaan ympäristövastuu sekä sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Myötäeläjä - Olemme itse kovin inhimillisiä ihmisiä, joten kohtelemme kaikkia muitakin aidosti ja lämmöllä. Uskomme hymyn ihmeitätekevään voimaan. Myönteisyys on sekä kivaa että tehokasta ihmiset toimivat mielellään, kun se tehdään ilon kautta.

Tuloksentekijä - Haluamme palavasti saada aikaan tuloksia. Tuloksia tehdään, kun intohimoiseen asenteeseen yhdistyvät ylivoimainen asiantuntijuus, syvällinen asiakasymmärrys ja positiivinen ratkaisukeskeisyys.

Tiennäyttäjä - Kehitämme, keksimme, opimme ja luomme uutta, aivan jatkuvalla syötöllä. Siksi kuljemme edellä ja näytämme muille tietä.

Lue tiimimme ajatuksia arvoistamme:

Vastuunkantaja

Myötäeläjä

Tuloksentekijä

Tiennäyttäjä