Ekoajattelusta ekotekoihin - vastaa ekobarometriimme

Ekologisista tapahtumista on puhuttu kansainvälisillä areenoilla jo vuosia ja esitetty myös ratkaisuja. Ekologisuuden näkyvää rantautumista b-to-b tapahtumiin Suomessa on kuitenkin saatu vielä odotella.

Tapahtumien julkisissa kilpailutuksissa ekologisuus on yhtenä arvioinnin kohteena lähes aina. Yksityisellä puolella yhteiskuntavastuun alle on yleensä kirjattu myös ekologisia toimenpiteitä. Ekologinen ajattelu ja käytännöt ovat lisääntyneet läpi organisaatioiden. Esimerkiksi WWF Green Office ympäristöohjelman sertifikaatti löytyy jo monelta niin julkishallinnon kuin yksityisen puolen toimijalta.

Hyvien aikeiden ulottaminen käytännössä tapahtumiin saakka on silti harvinaista. Tässä on tapahtumatuottajilla syytä katsoa peiliin.

Alan ammattilaisten pitäisi tuoda asiaa julki ja kertoa vaihtoehdoista aktiivisesti
asiakkaille.

Ekologisuus voidaan kokea lisäkustannukseksi. Suomeen pitäisikin luoda ja ottaa käyttöön järjestelmiä, joilla voidaan mitata saavutettuja hyötyjä ja verrata niitä kustannuksiin. On selvää,
että tyyriimpi kertahankinta kestävänä ratkaisuna tulee pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi. Monikäyttöiset messu- ja tapahtumakalusteet ovat tästä hyvä esimerkki.

Digitaalisuus on ekologista ja sitä voidaan hyödyntää niin kutsuissa, tapahtuman ilmeen ja tunnelman luomisessa, opasteissa kuin materiaalien jaossakin. Digitaaliset laitteet syövät sähköä
- senkin kulutusta voi vähentää sammuttamalla laitteet kun niitä ei tarvita. Pienistä puroista syntyy suuri virta.

Tapahtumapaikalla on väliä. Sijainti hyvien julkisten yhteyksien äärellä tai jopa kävelymatkan päässä osanottajista pudottaa tapahtuman hiilijalanjälkeä merkittävästi. Monilla tapahtumataloilla on oma ympäristöohjelma. Oikein mitoitetut ja sopivat tilat ovat ekologinen ratkaisu.

Tarjoiluvalinnoilla voi helposti vaikuttaa ekologisuuteen. Luomu- ja lähiruokaa tarjotaankin jo monissa tapahtumataloissa eikä kerta-astioita juurikaan käytetä. Suunta on oikea.

Odotamme innolla päivää, jolloin tapahtumien ylijäämäruoat saadaan hyötykäyttöön.

Ammattitaitoisella osallistujamäärän arvioinnilla poisheitettävän ruuanmäärä voidaan toki pienentää.

Tapahtuman ekologisuudesta voi tehdä tarinan! Kerrotaan osallistujille kutsuissa ja juonnoissa mitä on valittu ja miksi. Osallistujia voi myös kannustaa omakohtaiseen ekologisuuteen - esimerkiksi Finlandia-talo palkitsee pyörällä saapuvat raikkailla smoothiella.

Laajemmin katsottuna hyvä ja ajoissa tehty suunnittelu tukee kaikin puolin kestävää kehitystä. Hyvin suunnitellen kaikki palaset sopivat toisiinsa eikä synny virheitä, joita joudutaan hätäisesti paikkaamaan. Jopa yhteiskunnallisesti ajatellen hyvä suunnittelu vapauttaa voimavaroja vaikkapa ekologisuuden jalkauttamiseen omassa organisaatiossa.

Meillä Tapahtumantekijöissä asioita on mietitty jo vuosia ja pyrimme ekologisuuteen myös käytännössä. Paljon enemmänkin voisimme silti tehdä.

 

 

Samankaltaista sisältöä
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Tuloksentekijä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Myötäeläjä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Vastuunkantaja

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä – Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää