Tapahtumantekijöiden arvot: Tuloksentekijä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi.

Haluamme palavasti saada aikaan tuloksia. Tuloksia tehdään, kun intohimoiseen asenteeseen yhdistyvät ylivoimainen asiantuntijuus, syvällinen asiakasymmärrys ja positiivinen ratkaisukeskeisyys. Tapahtumantekijöiden Key Account Manager Anne Taipale kertoo, mitä tuloksen tekeminen hänelle merkitsee, ja miten se näkyy hänen työssään.

 

Tuloksen tekemisen ytimessä

Tapahtumantekijöiden yksi neljästä arvosta on tuloksentekijä. Olemme liiketoimintaa harjoittava yritys, joten haluamme palavasti saada aikaan tuloksia. Vaikka tuloksen tekeminen on yksi yrityksen hengissä säilymisen edellytys ja liiketoiminnan kasvattamisen tukipilari, liittyy siihen paljon myös aineettomia asioita. Tuloksentekijöinä me Tapahtumatekijät olemme intohimoisen asenteen ja ylivoimaisen asiantuntijuuden omaavia tekijöitä, joilla on syvällinen asiakasymmärrys ja reppu täynnä positiivista ratkaisukeskeisyyttä. Tuloksentekeminen on meillä verissä.

Minulle tuloksen tekeminen projektien vetäjänä ja vastaavana tuottajana merkitsee taloudellisen kannattavuuden lisäksi laadukasta toimintaa, joka tuottaa asiakkaillemme selkeää lisäarvoa, kannattavaa kumppanuutta. Projektinvetäjän tehtävänä on analysoida ja priorisoida projektin eri osa-alueita asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin peilaten, mutta myös nähdä maailma täynnä mahdollisuuksia tuloksellisten ratkaisujen löytämiseksi. Missioni onkin löytää jokaisesta projektista ”se pihvi”, johon meidän tekemisessä tulee panostaa.

Tuloksen tekeminen on henkisen pääoman ja osaamispääoman järkevää hyödyntämistä. Se on resurssien käyttöä oikeisiin asioihin sekä kumppani- ja alihankintaverkoston hyödyntämistä kannattavasti. Meidän tulee löytää oikeat kumppanit ja alihankkijat ympärillemme, jotka pystyvät projektin mukaan sekä maalaamaan suurella pensselillä, että tarvittaessa tehostamaan omaa tekemistään laatuvaatimuksista tinkimättä.

Tuloksentekeminen saattaa kalskahtaa jokseenkin kylmältä elämyksien täyttämässä tapahtumamaailmassa, mutta tulokset, ja sen myötä myös tavoitteet, ovat taloudellisten lukujen lisäksi mielikuvia, sitoutuneisuutta, luotettavuutta, läpinäkyvyyttä, asiantuntijuutta, asiakasymmärrystä ja yhdessä tekemistä. Itse koen tuloksen tekemisen syvällisenä ja toimintaa ohjaavana arvona, jonka ympärille kaikki tekeminen rakentuu. Tavoiteltu tulos on kaikkien projektien lähtöpiste ja maalilinja, jonka on säilyttävä kirkkaana mielessä läpi projektin. Tuloksentekeminen on minulle ajatusmalli ja navigaattori tapahtumien ytimessä.

Tuloksellisuutta ei kuitenkaan synny ilman vastuun kantamista, myötäelämistä ja tiennäyttämistä. Tuloksia tehdään kokonaisvaltaisesti aineelliset ja aineettomat elementit huomioiden ja niitä vaalien, luottamuksellisia asiakas- ja sidosryhmäsuhteita luoden. Tätä ja paljon muuta me tapahtumantekijät olemme: intohimoisesti asiakasprojekteihin suhtautuvia ammattilaisia, jotka haluavat asiakkailleen ja sidosryhmilleen vain parasta. Koska parhaita mekin haluamme olla - tuloksentekijöinä!

 

Samankaltaista sisältöä
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Tuloksentekijä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Myötäeläjä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Vastuunkantaja

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä – Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää