Tapahtumantekijöiden arvot: Myötäeläjä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi.

Olemme itse kovin inhimillisiä ihmisiä, joten kohtelemme kaikkia muitakin aidosti ja lämmöllä. Uskomme hymyn ihmeitätekevään voimaan. Myönteisyys on sekä kivaa että tehokasta – ihmiset toimivat mielellään, kun se tehdään ilon kautta. Tapahtumantekijöiden Executive Producer/ Senior Designer Annika Grandell kertoo, mitä myötäeläjyys hänelle merkitsee, ja miten se näkyy hänen työssään.

 

Myötäeläminen on toistemme kohtaamista aidosti ja avoimesti

Myötäelämisen taito on kyky samaistua kanssaeläjien tunteisiin, kokemuksiin ja tapaan ajatella. Myötäelämistä on monenlaista ja monella se tulee luonnostaan. Kun olemme aidosti läsnä ihmisten välisissä kohtaamisissa, voimme jo pelkästään kuuntelemalla myötävaikuttaa positiiviseen tunteeseen, joka vastapuolelle meistä tai edustamastamme yrityksestä jää. Me olemme työnantajamme tärkein käyntikortti ja sanoisin, että jopa valttikortti.

Myötäelämisellä on rooli ihan kaikessa elämässä ja kohtaamisissa – liittyy se sitten puhtaasti asiakastyöhön, työyhteisön väliseen kanssakäymiseen, tai henkilökohtaiseen elämään. Kun ihminen kokee, että hän tulee kuulluksi ja hänen sanoillaan ja ajatuksillaan on väliä, luottamus kasvaa sekä toista että itseä ja omaa osaamista kohtaan. Toisin sanoen, kun me ihmiset koemme, että meillä on väliä, silloin on luonnollisesti helpompi avautua ja kukoistaa kaikessa.

Kun kuuntelun ja läsnäolon lisäksi pyrimme hieman aistimaan lisää toisen tunnetilasta ja lukemaan rivien välistä, saamme monesti paljon arvokasta tietoa siitä, mitä toinen todella ajattelee ja kokee. Ihmiset haluavat tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi. 

Jotta voimme tapahtumantekijöinä toteuttaa asiakkaidemme näköisiä tapahtumia, meidän tulee olla aidosti läsnä. Meidän tulee tiedostaa oikeassa kohtaa, milloin asiakas tarvitsee sparrausta omien ajatuksien ja ideoiden kanssa, milloin meidän pitää tarjota uudenlaisia ratkaisuja, ja milloin oikea tapa lähestyä asiaa on puhtaasti asian järjestäminen asiakkaan puolesta.

Maailmassa ja varsinkin ajassa, jossa emme koskaan voi täysin tietää, miten toinen voi, tai mitä toinen käy juuri sillä hetkellä läpi, on tärkeää aidosti kohdata ja kuunnella myös niitä sanattomia viestejä. Hymy, kehu, ystävällinen sana tai vaikka vain tervehtiminen voivat muuttaa asiakkaan tai työkaverin päivän. Hyvällä on tapana kiertää, joten laitetaan hyvä kiertämään!

Ollaan aidosti läsnä toisillemme ja myötäeletään toistemme rinnalla, toinen toistamme tukien. 

Samankaltaista sisältöä
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Tuloksentekijä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Myötäeläjä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Vastuunkantaja

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä – Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää