Tapahtumat rakentuvat sanoista

Perheemme koti on kuluvan kevään ajan ollut Berkeleyn yliopistokaupungissa, San Franciscon kupeessa. Berkeleyn yliopisto, joka luetaan maailman huippuyliopistojen joukkoon, tunnetaan myös opiskelijoiden sananvapausliikkeen syntypaikkana. Sen lisäksi, että toimin täällä amerikkalaisena koti-isänä, kirjoitan vuosikaudet rästissä ollutta pro graduani. Opiskelu virkistää mukavasti mieltä, vaikka tutkielmani aihe, projektien johtaminen, onkin lähellä päivittäistä työtäni.

Reflektoin oppimaani jatkuvasti tapahtumatuottajan työhöni, ja erityisesti minua kiehtoo sosiaalisena konstruktionismina tunnettu ajattelutapa, jonka mukaan tieto, käsitteet ja koko sosiaalinen todellisuutemme rakentuvat sosiaalisesti kielen käytön kautta. Kieli ei peilaa todellisuutta, vaan luo sitä. Ei ole olemassa yhtä oikeaa käsitystä sanasta henkilöstöjuhla, vaan se määrittyy suhteessa kielen käyttäjään, muihin käsitteisiin sekä ympäröivään kulttuuriin, ja käsite voidaan tulkita monin eri tavoin.

Amerikassa, jos jossakin, kielen voima ymmärretään. Kun vien aamuisin lapset kouluun ja päivähoitoon, kulkee reittimme Martin Luther King -bulevardia pitkin. Talojen ikkunoissa näkyy ”Black Lives Matter” -julisteita ja autojen puskureissa eri presidenttiehdokkaita tukevia tarroja. Lähes joka ilta uutisissa näyttäytyy Donald Trump, joka pyrkii luomaan omaa todellisuuttaan, ja onkin onnistunut siinä varsin hyvin. Kielenkäyttö on nimittäin aina myös vallankäyttöä, haluttujen merkitysten liittämistä tiettyihin ilmiöihin. Esimerkiksi Trump pyrkii määrittelemään maahanmuuton uhkatekijäksi; Trumpin vastustajat mahdollisuudeksi. Se, miten asioista puhutaan, vaikuttaa siihen, miten ihmiset toimivat.

Miten sosiaalinen konstruktionismi liittyy tapahtumiin? Kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tapahtumat eivät rakennu kalusteista, tekniikasta, somisteista ja pikseleistä, vaan ennen kaikkea sanoista. Tapahtuman tärkein "raksapäivä" on se päivä, jolloin tapahtuman idea, viestit ja tavoitteet saadaan määriteltyä yhdessä asiakkaan kanssa. Taitavasti suunniteltu kielenkäyttö on muutoksen väline, jolla vaikutetaan osallistujien käyttäytymiseen.

Tapahtumantekijöillä on Evento Awards -kilpailun finaalissa yhteensä neljä työtä, joiden menestys rakentuu ennen kaikkea harkitun, tavoitteellisen ja vaikuttavan kielenkäytön perustalle:

  • Kaksi vuosikymmentä vaikuttanut Tiedon Valo -tapahtuma valjastettiin juhlavuoden kunniaksi integroidun markkinointikampanjan veturiksi. Tärkeimmät sanat kerrottiin yhtenäisesti, useissa eri kosketuspisteissä.

  • SOK:n Suuri Ruokakeskustelu -tapahtuman Saman pöydän ääressä -teema kokosi ruokavaikuttajat saman pöydän ääreen sekä symbolisesti että konreettisesti osoittaen samalla, kuinka tapahtuman avulla voidaan muuttaa koko toimialan keskustelun suuntaa.

  • St1 Päivä 2016 rakentui Latua! -teeman ympärille, joka muutettiin fyysiseksi elämykseksi maailmanennätyshiihdon avulla. Yrityksen voitontahdon ja asenteen kiteyttänyt teemahuuto kaikui vielä pitkään tapahtuman jälkeen kentällä ja toimistoissa.

  • Tiedon Prahassa järjestettyä Praguematism -tapahtumaa varten loimme kokonaan uuden käsitteen, joka herätti uteliaisuuden, synnytti tapahtumalle ainutlaatuisen pohjavireen ja innosti ajattelemaan uusin tavoin.


Tapahtumat tuottivat erinomaisia tuloksia ja vaikuttivat osallistujien käyttäytymiseen luoden sitä sosiaalista todellisuutta, mitä niillä tavoiteltiinkin.

Minun "sosiaalinen todellisuuteni" täällä Kaliforniassa on ikävä kyllä sellainen, etten pääse mukaan Evento Awardsiin, mutta toivotan rutkasti onnea kaikille finalisteille ja hyviä bileitä kollegoille, kumppaneille ja kilpailijoille!

Samankaltaista sisältöä
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Tuloksentekijä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Myötäeläjä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Vastuunkantaja

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä – Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää