Tapahtuma-alan trendimittarin tulokset

Kysyimme tapahtuma-alan vaikuttajilta, mitkä ovat alan kuumimmat ja kiinnostavimmat trendit tällä hetkellä. Vastaajat nostivat esiin todella suuren määrän erilaisia suuntauksia – 30 erilaista trendiä sai ääniä kyselyssämme. Oheisessa kuvassa trendipallojen koko kuvastaa niiden saamaa äänimäärää. Vaikka trendien monimuotoisuus oli silmiinpistävä piirre tuloksissa, voidaan silti nostaa esiin yksi selkeä megatrendi: asiakaskokemus.

Asiakaskokemukseen liittyvät vahvasti tuloslistan kärjestä löytyvät trendit: personoitu osallistumiskokemus, vuorovaikutus, elämyksellisyys, osallistaminen ja yhteiskehittäminen. Digitalisaatio toimii näiden taustalla mahdollistajana ja kiihdyttäjänä.

Kyselyn tulos on täysin linjassa mittavan kansainvälisen "Digital trends 2015" tutkimuksen kanssa, jonka Adobe ja Econsultancy alkuvuodesta julkaisivat. Siinäkin asiakaskokemus nähdään merkittävimpänä erottautumisen tekijänä ja bisnesmahdollisuuksia luovana tekijänä.

Asiakaskokemus tarkoittaa tapahtumamarkkinoinnissa täsmälleen samaa kuin bisneksessä yleisemminkin. Täytyy antaa selkeä lupaus ja lunastaa se. Toki tässä liikutaan monella eri tasolla: mielikuvilla, odotuksilla, tunteilla ja tilannetekijöillä on ratkaiseva rooli asiakaskokemuksen muodostumisessa. Mutta yksinkertaisimmillaan kyse on lupauksen lunastamisesta – ja parhaimmillaan sen ylittämisestä.

Tapahtumissa lupaus annetaan siinä vaiheessa, kun kohderyhmään kuuluva saa ensimmäisen kerran tiedon tulevasta tapahtumasta. Lupaukset ja odotukset kasvavat sitä mukaa kun tapahtuman viestintä ja markkinointi kiihtyvät. Lunastuksen hetki on tapahtumassa. Osallistuja on tapahtumassa läsnä joka solullaan, sekä fyysisesti että digitaalisesti. Ratkaisevaa on, kuinka hyvin tämä läsnäolo pystytään hyödyntämään.

Positiivisen ja kilpailijoista erottuvan asiakaskokemuksen rakentaminen tapahtumassa vaatii yhtenäisyyttä ja näkemystä. Kaikkien tapahtuman elementtien täytyy puhua samaa kieltä. Jokaisen isännän – oli sitten kyse toimitusjohtajasta tai tarjoilijasta – täytyy jättää positiivinen ja yhtenäinen jälki. Sisällön ja muodon täytyy olla synkronissa. Yhteisen suunnan valitseminen edellyttää vahvaa näkemystä siitä, mitkä tapahtuman tavoitteet ovat ja millainen asiakaskokemus halutaan muotoilla.

Tapahtuma-alalla eletään tällä hetkellä herkullista vaihetta. Markkinoinnin murros ja uudet teknologiat ovat tuoneet meille valtavasti uusia työkaluja, joilla rakentaa erottuvaa asiakaskokemusta. Kyselyymme vastanneet fiksut vaikuttajat tunnistavat tilanteen ja näkevät ympärillään lukuisia uusia trendejä – ja uusia mahdollisuuksia.

Tapahtumien trendit äänimäärien mukaisessa järjestyksessä:

  1. Digitaaliset elementit / Personoitu osallistumiskokemus / Vuorovaikutus

  2. Elämyksellisyys

  3. Ekologisuus / Monikanavaisuus / Osallistaminen / PopUp-tapahtumat

  4. Kysymykset ja kommentointi mobiililaitteilla / Sisältömarkkinointi / Sosiaalisen median hyödyntäminen / Yhteiskehittäminen

  5. 3d-visualisointi / Joukkoistaminen / Pelillistäminen / Tapahtuma-applikaatiot / Tapahtumien konseptointi / Teematapahtumat / Terveellinen ruoka / Ulkomaiset huippupuhujat / Verkostoituminen / Videot markkinoinnissa

  6. Analytiikka / Inbound-markkinointi / Juonnettu webcast / Lähiruoka / Markkinoinnin automaatio / QR-koodien hyödyntäminen / Sponsorointi / Vieraiden tunnistaminen ja sisällön personointi / Webinaari

 

 

Samankaltaista sisältöä
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Tuloksentekijä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Myötäeläjä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Vastuunkantaja

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä – Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää