Muutoksia kohtaamisilla

Kaksi viikkoa on kulunut Suomen suurimmasta kick offista, uudenvuoden aatosta. Raketit on ammuttu, skumpat hörpätty ja uskoa tulevaan valettu ihan kirjaimellisesti tinojen muodossa.

Rakettien räjähdysten piirtyessä verkkokalvoille ja samppanjan kupliessa hiusrajassa, meni moni tekemään lupauksen tulevalle vuodelle: enemmän jotakin, vähemmän jotakin, sopivasti jotakin - kenties jotakin uutta. Seuraavaan aamuun mennessä moni lupaus oli unohtunut aattoillan hankeen kuin raketin raato.

Lupaus on toive muutoksesta, ja muutokseen tiivistyy koko tapahtuma-alan liiketoiminta. Kilta-salissa järjestettiin eilen Meeting Professionals Internationalin (MPI) koulutustapahtuma, jossa viime vuoden Evento Awards -menestyjät esittelivät kilpailutöitään. Myös yhteyspäällikkömme Kati Sorjanen oli mukana kertomassa Tiedon Valo 2014 -tapahtumasta.

Seurasin esityksiä suurella mielenkiinnolla, olivathan niiden pitäjät Suomen lahjakkaimpia ammattilaisia. Neljällä esitellyllä tapahtumalla, joista jokainen edusti eri kategoriaa, oli yksi yhteinen piirre: niiden tavoitteet oli tarkasti määritelty ja tulokset mitattu. Näistä tavoitteista jokaisella oli yhteinen juuri: muutos.

Jokaisen tapahtuman tarkoitus on saada aikaan muutos ihmisen ajattelussa ja käyttäytymisessä.

Muutosta ei kuitenkaan voi myydä - jos näin olisi, perustaisin firman, joka varmistaa, että jokainen suomalainen pitää uudenvuoden lupauksensa. Muutos kasvaa ihmisen sisältä, eikä sitä voi pakottaa. Sen sijaan tapahtumien tulee luoda sellaisia hetkiä, joissa muutos voi tapahtua. Toisin sanoen, tapahtumissa ihminen kohtaa muutoksen mahdollisuuden.

Pieniä ja hetkittäisiä muutoksia on suhteellisen helppo saada aikaan, suuria ja kestäviä hyvin vaikea. Mikäli tapahtuma onnistuu yhdistämään osallistujalle merkityksellisen ja houkuttelevan sisällön, esittämään sen aidosti ja uskottavasti, koskettamaan osallistujia kokonaisvaltaisesti, luomaan vuorovaikutuksen avulla sosiaalisia siteitä ja merkityksiä sekä toteuttamaan tämän kaiken tavanomaisesta sopivasti poikkeavassa ympäristössä, on muutoksen mahdollisuus vahvasti läsnä.

Saattaa käydä myös niin, että siinä rytäkässä sekä tapahtuman tilaava asiakas että sen tekijät huomaavat muuttuneensa.

Tapahtumat ovat niitä kulminaatiopisteitä, joissa kaikki muutoksen ajurit voidaan hyödyntää, sillä niissä ihminen kohtaa ihmisen. Tapahtumat eivät kuitenkaan ole saaria, vaan niiden tulee nivotoutua osaksi pitkäjänteisempää toimintaa, kuten myyntikampanjaa tai työhyvinvoinnin kehittämisprojektia.  Tärkeää on myös se, mitä tapahtuu ennen tapahtumaa ja sen jälkeen. Erityisen tärkeää on varmistaa, että osallistujan on helppo jalkauttaa ajattelussa tapahtunut muutos toiminnaksi. 

Muutoksen mahdollistaminen ei ole helppoa, ja moni tapahtuma unohtuu viimeistään siinä vaiheessa, kun kaulaan jäänyt nimikortti lentää toimistolla roskikseen. Voimme rohkaista itseämme sillä, että onneksi myymämme tuote ei vanhene koskaan - onhan vain muutos pysyvää, samoin mahdollisuus siihen.

 

Lue lisää:

Aito ja ensisijainen kokemus

Kun kolmesataa seminaarivierasta alkaa laulaa

Evento Awards -kilpailu

 

Samankaltaista sisältöä
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Tuloksentekijä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Myötäeläjä

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä - Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää
Arvot

Tapahtumantekijöiden arvot: Vastuunkantaja

Vastuunkantaja, Myötäeläjä, Tuloksentekijä, Tiennäyttäjä – Nämä ovat Tapahtumantekijöiden toimintaa ohjaavat arvot, jotka nyt puemme myös sanoiksi. ...
Lue lisää